Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 01.01.2014 tarihinde yayımlanan Tehlikeli madde taşımacılık ile ilgili ‘’Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’’ ile birlikte; ADR’ ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Ulaştırma Bakanlığına (Bölge Müdürlüklerine) başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)almaları zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, Metka TMGDK olarak TMFB için gerekli evrakların hazırlanmasında, ilgili yerlere başvuru yapılmasında ve TMFB’nin temini hususunda gerekli bütün hizmeti sağlıyoruz. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi başvuru yapıldığında genellikle gün içerisinde belgeniz aktifleşmektedir. Belge sistemde görünür hale geldiğinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanınızı (TMGD) sistem üzerinden atamasını yapıyoruz. Böylelikle süreç tamamlanmış oluyor.